Maintenance

Onderhoud

Met Marad kunt u een onderhoudssysteem opzetten door groepen te maken en door componenten in deze groepen te maken. Het is mogelijk om onderhoudspunten aan elk onderdeel te koppelen. Marad waarschuwt wanneer een taak moet worden uitgevoerd.

Taken toevoegen

U kunt taken aan elk onderdeel koppelen, bijvoorbeeld een oliefilter, en Marad waarschuwt u automatisch wanneer het filter moet worden vervangen. Het is mogelijk om handleidingen bij te voegen, een bepaalde tijd in te stellen, bepaalde personen toestemming te geven om deze taak uit te voeren, etc.

Kenmerken

Eenvoudig op te zetten onderhoudssysteem

Marad wordt geleverd met een voorbeeld van een onderhoudsdatabase, of kies voor een leeg systeem.

Voeg documenten/afbeeldingen toe 

Het is mogelijk om documenten of afbeeldingen aan een bepaalde opdracht of taak toe te voegen.

Input van technische informatie van apparatuur

Zorgt ervoor dat u altijd alle technische informatie over het hele schip en uitrusting bij de hand hebt.

Draaiuren en historie overzicht

Draaiuren zijn in te voeren en er zijn overzichten van de afgelopen ingevoegde draaiuren beschikbaar.

Bepaling van reparaties van kritieke apparatuur

Overzichten van uit te voeren kritieke reparaties, historie van uitgevoerd onderhoud, achterstallig onderhoud, etc.

Altijd alle technische informatie voor handen

Zorgt ervoor dat u altijd alle technische informatie over het complete schip en de uitrusting bij de hand hebt.